Uitvaartverzekering

Een crematie kost tegenwoordig tussen de 6.500 euro en 9.000 euro en aan een begrafenis bent u zelfs tussen de 8.500 euro en 11.000 euro kwijt. Wilt u een speciale uitvaart, dan kunnen de kosten nog (veel) hoger uitvallen. U wilt vast niet dat uw nabestaanden voor de kosten opdraaien. Dat hoeft ook niet als u een uitvaartverzekering heeft.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een uitvaartverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van de uitvaart. Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen:

Uitvaartverzekering in natura

Een natura-uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar regelt producten en diensten die bij een uitvaart horen. Uw nabestaanden ontvangen dus geen vergoeding in geld. Vaak moet u de uitvaart laten verzorgen door een uitvaartonderneming waar de verzekeraar een contract mee heeft. Wilt u een ├índere uitvaartverzorger, dan ontvangen uw nabestaanden meestal een gemaximeerde of gedeeltelijke vergoeding. 

Uitvaartverzekering in geld

Bij deze verzekering kiest u een verzekerd bedrag dat aan uw nabestaanden uitgekeerd wordt als u overlijdt. Zij kunnen dan naar eigen inzicht de begrafenis of crematie regelen en betalen. Ze zijn vrij in hun keuzes en zitten niet vast aan een bepaalde uitvaartonderneming.

Kosten van een uitvaart

Standaardkosten voor een uitvaart zijn:

 • Opbaren
 • Kist
 • Vervoer
 • Uitvaartplechtigheid
 • Bloemen
 • Rouwkaarten
 • Rouwadvertenties
 • Wettelijke formaliteiten
 • Rouwauto
 • Condoleanceregister
 • Voor begraven: grafsteen, graf maken, grafrechten en onderhoud
 • Voor crematie: urn, verstrooiing of bijzetting

U bent vrij de uitvaart aan te kleden zoals u dat wilt. Uw nabestaanden mogen in principe alles zelf regelen. De meeste Nederlanders laten dat echter liever over aan een uitvaartonderneming.

Voldoende verzekerd?

Als u een uitvaartverzekering heeft, doet u er goed aan om van tijd tot tijd te (laten) controleren of uw verzekering nog alle kosten kan dekken. Nu, maar bijvoorbeeld ook over 20 of 30 jaar. Want uitvaartkosten stijgen in de loop van de tijd. Zelfs een naturaverzekering kan slechts een beperkte dekking bieden. Laat ons daarom regelmatig uw polis checken.

Sparen of verzekeren?

Het is ook mogelijk dat u een spaarpotje maakt waaruit te zijner tijd uw uitvaartkosten betaald worden. Daaraan zit wel een risico: als u vroegtijdig overlijdt, is er misschien onvoldoende gespaard om alle kosten te kunnen betalen. Bovendien blijkt uit vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond dat u met een naturaverzekering goedkoper uit kunt zijn dan wanneer u zelf spaart.

De premie

De premie is afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerde bedrag.

Gerelateerde pagina’s