Pensioen voor medewerkers

U bent verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden als dat in de cao staat of als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Maar ook als dat niet zo is, wilt u uw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goede pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Het werkgeverspensioen zoals we dat kennen, gaat veranderen. Voorheen kregen werknemers de belofte dat hun pensioen gekoppeld was aan hun salaris. Dat leek zekerheid te geven. Maar het werd gaandeweg duidelijk dat dit stelsel niet houdbaar is gezien de hoge kosten. Daarom kwam er in 2019 een nieuw pensioenakkoord. Wat er verandert, is dat uiterlijk vanaf 2026 bij het werkgeverspensioen en alle verzekerde pensioenregelingen moet worden uitgegaan van een premieregeling met vaste pensioenbijdragen. De pensioenpremies worden belegd, maar er wordt geen resultaat beloofd. Daarmee wordt het pensioen onzekerder. Werknemers moeten daarom in de gaten houden of ze voldoende opbouwen voor een goed pensioen. Is dat niet zo dat moeten ze misschien aanvullende maatregelen treffen.

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om u goed te adviseren. Ook weten we wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen we de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiĆ«le mogelijkheden van uw onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal. 

Wat u uw medewerkers kunt bieden zal onder meer afhankelijk van zijn van wat de nieuwe regelgeving aan mogelijkheden biedt. Wij houden u op de hoogte en adviseren u over de manier waarop u de pensioenregeling van uw werknemers kunt invullen. Ook als u al een pensioenregeling heeft, kunt u ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel uw regeling is.

Gerelateerde pagina’s