Ons abonnement

Wanneer u verzekeringen en/ of complexe financiële producten (bijvoorbeeld een levensverzekering of hypotheek) in ons beheer wilt geven, dan is dit onlosmakelijk verbonden met ons abonnement. Voor dit beheer brengen wij u periodiek een bedrag in rekening. Het abonnement is maandelijks opzegbaar en eindigt automatisch wanneer u geen enkele verzekering of financieel product meer via De Roos van Renswouw geadministreerd heeft.

Waarom betaalt u aan De Roos van Renswouw?

Van oudsher werden intermediairs uitsluitend beloond op basis van provisie. De provisie is een bepaald percentage van uw premie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. De wetgever heeft echter besloten om voor complexe producten zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen en hypotheken de provisies wettelijk te gaan verbieden. De overheid wil met deze maatregelen stimuleren dat consumenten hun adviseur voortaan zelf betalen. Op die manier wordt beter gewaarborgd dat intermediairs uitsluitend de belangen van hun cliënten dienen.

Financieel advies

Wij maken een onderscheid tussen advies- en beheerwerkzaamheden. In ons dienstverleningsdocument informeren wij u voorafgaand aan onze advieswerkzaamheden over alles wat wij voor u doen, en welke kosten daaraan zijn verbonden. U betaalt het advies op uurtarief, of er geldt een vast verrichtingentarief. U wordt altijd vooraf op de hoogte gebracht welke kosten er met het advies gemoeid zijn. Na het advies zijn de kosten voor het beheer van uw complexe product opgenomen in ons abonnement.

Verzekeringen

Indien u niet-complexe producten (bijvoorbeeld een autoverzekering) via De Roos van Renswouw afsluit, dan ontvangt De Roos van Renswouw provisie van de verzekeraar. Hieruit worden onvoorziene werkzaamheden zoals onze schadebehandeling betaald. U betaalt met uw abonnement voor het periodieke persoonlijke contact en onze dienstverlening bij het beheer van uw verzekeringen. Lees meer in onze brochure over het Zekerabonnement.