Voor werkgevers

Het opzetten van een goede pensioenregeling vereist een nauwkeurig pensioenadvies, analyse en uitwerking. Hieronder treft u een overzicht aan van de pensioenadvies werkzaamheden die u mag verwachten als het gaat om de begeleiding en advisering bij het opzetten van een pensioenregeling.

Na een gesprek en een uitgebreide inventarisatie maken wij samen met u een keuze voor een soort pensioenregeling.

Keuze soort pensioenregeling

Wij beoordelen samen met u de elementen die de prijs van een pensioenregeling sterk beïnvloeden. Ook wordt daarmee bepaald welke rechten de deelnemers krijgen. De werkgever betaalt, dus bepaalt. U kunt aangeven welke verzekeringsvormen moeten worden toegevoegd.

 • Pensioenvorm Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie
 • Staffelkeuze oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Aanvullende dekkingen WGA-Hiaat, WIA excedent en ANW Hiaat;
 • Voorwaarden van de diverse pensioensystemen.

Toetsing pensioenadvies

Het is plezierig als de pensioenregeling eruit ziet zoals u als werkgever dat wilt. Veel of weinig dienstverlening. Veel of minder flexibiliteit. Aandacht voor de kosten of aandacht voor het rendement. Met een goed pensioenadvies wordt er vooraf een blauwdruk gemaakt van de wensen van de werkgever.

 • Meningen en wensen van de werkgever over de pensioentoezegging
 • De betaalbaarheid en het verloop pensioenlasten;
 • De gewenste beleggingsrisico’s voor de deelnemers
 • Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten;
 • Verplichte CAO of vrijwillig aansluiten bij een CAO;
 • Verplicht of vrijwillig Bedrijfstakpensioenregeling of beroepspensioenregeling;
 • Maximering pensioengrondslag en bepaling pensioenrichtleeftijd
 • De Pensioenwet en de bijbehorende fiscale wetgeving
 • Wet werk en inkomen en de Wet gelijke behandeling;

Keuze verzekeraar en productaanbiedingen

Bij elk pensioenadvies hoort een uitgebreide professionele zoektocht naar de juiste pensioenverzekeraar. Ook zal op elk onderdeel van het pensioenadvies het plezierig zijn te zien waar de verschillen in kosten en voorwaarden aanwezig zijn.

 • Vergelijking voorwaarden;
 • Flexibiliteit;
 • Administratieve traject;
 • Solvabiliteit verzekeraar;
 • Rentabiliteit pensioenopbouw;
 • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
 • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
 • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
 • Opbouw van kosten en rendement;
 • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Implementatie pensioenregeling

 • Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst;
 • Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids;
 • Begeleiding van de administratieve werkzaamheden;
 • Controle pensioendocumenten;
 • Uitleg van de pensioenregeling aan uw personeel.

Voorbeeld uitwerking

 1. Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met garantiecomponent.
 2. Soort regeling is een basisregeling is voor iedere werknemer (of voor een groep werknemers).
 3. Aanvullende verzekeringen; Partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een waardeoverdrachtverzekering.
 4. Vrijwillige aanvullende regeling is de bijspaar mogelijkheid werknemer.
 5. Vaste indexatie verzekeren voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.
 6. Beleggen in de LifeCycle fondsen.
 7. Eigen bijdrage werknemer: 2%
 8. Werknemer krijgt via een portal online inzicht in pensioenopbouw.

Onafhankelijk

In de wereld van pensioenadvies is volledige onafhankelijkheid schaars. Er zijn weinig pensioenadviseurs die geheel onafhankelijk van pensioenverzekeraars pensioenadvies kunnen uitbrengen. Wij hebben geen omzetverplichtingen en wij zijn geen onderdeel van een pensioenverzekeraar.

Bent u goed verzekerd?

Wij adviseren u graag over bovenstaande onderwerpen.

Gerelateerde pagina’s