Verkoopprijzen van kantoren dalen al een jaar

Door de omslag is het prijsniveau van kantoren in het eerste kwartaal van 2024 2,1 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal kantoorgebouwen neemt al jaren af en bedraagt nu 94 duizend. In 2015 waren er nog ruim 97,5 duizend kantoren. 
De prijzen van industriepanden (inclusief distributiecentra, loodsen en andere panden bedoeld voor bedrijfsmatige bewerking en opslag van goederen) zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 5,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de prijzen van industriepanden sinds het eerste kwartaal van 2015 in een stijgende lijn zitten, neemt de grootte van de jaar-op-jaarontwikkeling nu al acht kwartalen op rij af. Winkelpanden waren in het eerste kwartaal van 2024 4,8 procent duurder dan een jaar eerder.