Verduurzaming woning goed te betalen met spaargeld of lening

Het gaat bij die verduurzaming met name om een woningisolatie tot energielabel B en een warmtepomp. Huiseigenaren verduurzamen hun woning meer de laatste jaren, maar toch blijft het verduurzamen van woningen achter op de doelstelling. Dit komt vooral doordat huishoudens eraan twijfelen of de investeringen zich wel terugbetalen, en doordat relatief weinig mensen gebruikmaken van beschikbare subsidies en gunstige leenvoorwaarden. Betere informatie hierover vanuit de overheid kan huishoudens die nog twijfelen overhalen om hun woning toch te verduurzamen, aldus DNB.
De centrale bank vroeg huishoudens in de enquête ook naar hun energieverbruik. Meer dan de helft van de huishoudens zegt hun energieverbruik blijvend verminderd te hebben sinds de start van de energiecrisis. Huishoudens hebben in 2023 aanmerkelijk vaker geïnvesteerd in de verduurzaming van hun woning dan een jaar eerder. Een vijfde van de huiseigenaren die hun energieverbruik hebben verminderd, deed dit (onder andere) via een grote investering zoals spouwmuurisolatie. Dat is een toename van 25 procent vergeleken met een jaar eerder.
Belangrijke factor voor het verduurzamen van woningen, is de financiering. Op basis van schattingen op basis van CBS-Microdata kan 95 procent van de huiseigenaren volgens DNB de investeringskosten van verduurzaming van de eigen woning financieel dragen met spaargeld of een lening binnen de maximale leennormen, waarbij ze een financiële buffer aanhouden van 10.000 euro. De meeste huiseigenaren (66 procent) hebben voldoende spaargeld dat ze zouden kunnen aanwenden voor het verduurzamen van hun huis. Bijna alle andere huiseigenaren (29 procent) hebben de mogelijkheid om verduurzaming te financieren met een lening binnen de maximale leennormen. Vorig jaar schatte DNB op basis van data over het jaar 2020 dat verduurzaming voor 86 procent van de huiseigenaren mogelijk was op basis van spaargeld en een lening binnen de maximale leennormen, in 2023 is dat dus gestegen tot 95 procent.