Nog steeds meer ziekteverzuim door corona

Arbodiensten zien dat het corona-effect nog steeds niet helemaal weg is uit het ziekteverzuim. In juli en augustus is het ziekteverzuim meestal veel lager dan in de rest van het jaar,

omdat mensen in de vakantieperiode meer uitrusten. Dit jaar viel dat echter tegen. In juli daalde het verzuim dit jaar niet, vanwege de toegenomen coronabesmettingen. 
In augustus daalde het aantal besmettingen en daardoor ook het aantal coronagerelateerde ziekmeldingen. Ook was het vakantie-effect eindelijk te zien, waardoor het gemiddelde verzuimpercentage in augustus alsnog iets lager lag dan in de rest van het jaar.