Kleine 10 duizend woningen erbij door transformaties

Het aantal woningen dat in 2022 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, is ongeveer een tiende van het totaal aantal nieuwe woningen. Nieuwbouw is nog verreweg de belangrijkste manier om nieuwe woningen te creëren. In 2022 werden bijna 75.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Uit een eerste schatting blijkt dat het aantal transformaties in 2023 ongeveer op hetzelfde lage niveau zal zijn als in 2022.