Kabinet komt met nationaal fonds voor koopstarters

Met de beschikbare 40 miljoen euro wil het kabinet meer starters met een inkomen tot 2 keer modaal aan een koopwoning helpen. Van gemeenten en ontwikkelaars die gebruik willen maken van de beschikbare middelen, wordt een evenredige bijdrage verwacht. 
De ondersteuning is volgens het kabinet bedoeld voor starters die moeite hebben een betaalbare koopwoning te bemachtigen. Dat is vooral zichtbaar in regio’s waar de vraag naar woningen groot is en het aanbod krap. Hoewel er sinds de zomer een daling zichtbaar is in de huizenprijzen, komen veel starters er nog steeds niet tussen, onder andere door de gestegen hypotheekrente. Met het nieuwe fonds krijgen starters een subsidie om een woning te kopen, en die subsidie moeten ze bij de verkoop van de woning weer terugbetalen.